Vitana
Hamé
Príhovor prezidenta Novomestského športového klubu 1922
OSTATNÉ
25.03.2020

Príhovor prezidenta Novomestského športového klubu 1922

Vážení členovia, tréneri, hráči, rodičia a priatelia Novomestského športového klubu 1922 Bratislava,

naše rodiny, priatelia,  kolegovia a spoluhráči prežívajú ťažké časy. Veci, ktoré poznáme, zvyky, ktoré sme mali a procesy, na ktoré sme boli zvyknutí, sú načas pozastavené. Náš život je zmenený a poznamenaný novou a nepoznanou situáciou, ktorá v nás vyvoláva nepokoj a stres. Nikto z nás nevie, ako dlho táto situácia potrvá.

Opatrenia  sa týkajú aj života nášho klubu NŠK 1922. Športovú činnosť sme boli nútení prerušiť, čo však neznamená, že život v klube sa úplne zastavil. Toto obdobie plánujeme využiť na regeneráciu trávnikov a skvalitnenie areálu štadióna. Na rekonštrukciu tribúny a sieťových zábran na hlavnom ihrisku sa nám podarilo získať dotáciu zo SFZ.  Vedenie klubu bude aj naďalej intenzívne pracovať na získavaní potrebných finančných a iných zdrojov na zabezpečenie klubovej budúcnosti v ekonomicky neľahkej dobe, ktorá nás čaká po skončení mimoriadnej situácie okolo pandémie. Verím, že aj za Vašej výraznej pomoci budeme úspešní.

Nakoľko je športová činnosť prerušená, platenie povinných hráčskych poplatkov  sa až do odvolania ruší, počnúc poplatkami za mesiac marec. Zároveň prosím rodičov, ktorým to finančná situácia dovoľuje, aby zvážili dobrovoľné platby hráčskych poplatkov aj v čase platnosti tohto mimoriadneho opatrenia. Za Vašu podporu už vopred ďakujeme. Všetky takto získané prostriedky budú použité na už spomínané rekonštrukcie a úpravy  ihrísk  a zariadení štadióna NŠK 1922. 

Budeme sa snažiť o to, aby po návrate hráčov, trénerov a fanúšikov bol náš štadión o poznanie krajší a kvalitnejší. Verím, že to bude čoskoro. 

 

So želaním pevného zdravia,

Marian Beliansky - prezident Novomestského športového klubu 1922 Bratislava

Horná stanica
Vitana
Hamé
Bratislava - Nové Mesto
Bratislavský samosprávny kraj
Elektromajster
GRIF spol. s r.o.
Demetra IT Consulting
Demisport