Vitana
Hamé
Aktuálne informácie o 2 percentách z daní
OSTATNÉ
14.04.2020

Aktuálne informácie o 2 percentách z daní

V súvislosti s vývojom situácie a obmedzení pri karanténe sa pristúpilo k legislatívnym zmenám aj v daňových odvodoch. Daňovníci, ktorí ešte nepoukázali svoje dane tak môžu spraviť do 31.8.2020. Toto opatrenie sa týka taktiež odvádzania 2 % z daní subjektom podľa vlastného výberu.

Preto tí,  ktorí ešte svoje dane nepoukázali, máte ešte stále možnosť podporiť svoj klub, a tým mu zabezpečiť financie v týchto neľahkých časoch. Aj vďaka tejto finančnej podpore ktorá Vás nič nestojí, vieme zabezpečiť fungovanie a zlepšenie podmienok v NŠK.

Legislatívna zmena v lehotách nastala aj pri poukazovaní 2% z dane u zamestnancov, ktorí v predchádzajúcich rokoch museli v prípade záujmu poukázať 2% z dane predložením vyhlásenia správcovi dane do 30.04. V roku 2020 vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov (2% z dane) daňovníka, ktorému zamestnávateľ, ktorý jej platiteľ dane, vykonal ročné zúčtovanie, ktorého lehota na podanie uplynie počas obdobia pandémie, možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom vláda odvolá mimoriadnu situáciu v súvislosti s pandémiou. Zamestnávateľ je zároveň povinný na žiadosť zamestnanca vystaviť potvrdenie o zaplatení dane na účely poukázania podielu zaplatenej dane z príjmov, a to do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom vláda odvolá mimoriadnu situáciu v súvislosti s pandémiou.

Ďakujeme za podporu a každý jeden príspevok

Horná stanica
Vitana
Hamé
Bratislava - Nové Mesto
Bratislavský samosprávny kraj
Elektromajster
GRIF spol. s r.o.
Demetra IT Consulting
Demisport