Oficiálne vyhlásenie prezidenta klubu k začiatku športovej činnosti
OSTATNÉ
19.05.2020

Oficiálne vyhlásenie prezidenta klubu k začiatku športovej činnosti

Prezident klubu vydal oficiálne vyhlásenie k aktuálnej situácií, s ktorým oboznamujeme rodičov pre potreby pôsobenia detí v klube. Vedenie klubu v spolupráci s trénermi rozhodlo o ďalšom fungovaní klubu v období postupného uvoľňovania opatrení proti COVID-19. Keďže s najväčšou pravdepodobnosťou sa súťaže mládeže a amatérov nedohrajú, budeme už pracovať v príprave na nasledujúcu sezónu. Tímy sa rozdelia podľa jednotlivých ročníkov pre sezónu 2020/2021 trénerom pôsobiacim v danej kategórií. Súpisky tímov pre nasledujúci ročník zatiaľ nie sú fixne stanovené a v priebehu prípravy môže dôjsť k presunom jednotlivých hráčov. 

V priložených dokumentoch nájdete oficiálne vyhlásenie prezidenta klubu Mariána Belianskeho so všetkými opatreniami. Nasledujúce dokumenty obsahujú čestné prehlásenie a kontakty na jednotlivých trénerov.

DOKUMENTY:
Oficiálne vyhlásenie

Čestné prehlásenie

Tréneri

Horná stanica
Vitana
Hamé
Bratislava - Nové Mesto
Bratislavský samosprávny kraj
Elektromajster
GRIF spol. s r.o.
Demetra IT Consulting
Demisport
Erima
Doma
Möllers