Stanovisko klubu k aktuálnym opatreniam
OSTATNÉ
01.10.2020

Stanovisko klubu k aktuálnym opatreniam

Vážení rodičia, hráči  a priatelia Novomestského športového klubu 1922 Bratislava.

Od dnešného dňa začal platiť na území Slovenska núdzový stav a sprísnene opatrenia v boji proti Covid- 19. Ako klub ich musíme dodržiavať pod hrozbou vysokých finančných pokút, bez ohľadu na to, či s nimi súhlasíme alebo nie. S futbalovými klubmi situáciu opakovane nikto nekonzultoval. Dokonca reálne  hrozilo úplne zastavenie činnosti športových klubov na Slovensku, čo by bolo raritou v rámci celej Európy. Je pozitívne, že sa takejto nelogickej a podľa nášho názoru, vyslovene likvidačnej situácií podarilo zabrániť.

Preto s účinnosťou od 1.10.2020 bude klub fungovať v sprísnenom režime s nasledujúcimi hygienickými a organizačnými  opatreniami:

1. Vstup do areálu počas tréningov a zápasov je pre rodičov a verejnosť zakázaný.

2. Deti si pri vstupe preberá tréner, kde povinne použijú dezinfekciu.

3. Povinnosť nosiť rúško platí pre celý areál a budovu do začiatku a po ukončení tréningového procesu. 

4. Hráči s príznakmi ochorenia sa nebudú môcť zúčastniť tréningového a zápasového procesu.

Horná stanica
Vitana
Hamé
Bratislava - Nové Mesto
Bratislavský samosprávny kraj
Elektromajster
GRIF spol. s r.o.
Demetra IT Consulting
Demisport
Erima
Doma
Möllers