Stanovisko vedenia NŠK k opatreniam
OSTATNÉ
15.10.2020

Stanovisko vedenia NŠK k opatreniam

Vážení rodičia, hráči a priaznivci Novomestského športového klubu 1922,

vzhľadom k aktuálnej situácií sme boli nútení prerušiť činnosť nášho klubu. Po komunikácií so zväzmi a podľa usmernení vydanými SFZ, chceme pokračovať v tréningovom procese v takej miere, ako nám to dovoľujú opatrenia prijaté proti šíreniu Covid-19.  Vyvinieme maximálne úsilie,  aby bolo našim hráčom umožnené trénovať už v priebehu nasledujúceho týždňa. O ďalších podrobnostiach Vás budeme prostredníctvom trénerov včas informovať.

vedenie NŠK 1922 Bratislava

Usmernenie SFZ:

https://www.nsk1922.sk/assets/img/upload/978141535.pdf
 

Horná stanica
Vitana
Hamé
Bratislava - Nové Mesto
Bratislavský samosprávny kraj
Elektromajster
GRIF spol. s r.o.
Demetra IT Consulting
Demisport
Erima
Doma
Möllers