Tréningový proces v skupinách
OSTATNÉ
03.11.2020

Tréningový proces v skupinách

Navzdory aktuálnej neľahkej situácií sme radi, že veľa z Vás prejavilo záujem trénovať a podporovať Novomestský športový klub 1922. Preto sme hľadali cestu ako pomôcť našim hráčom športovať.

Situáciu ohľadom ochorenia Covid-19 nezľahčujeme a dbáme na to, aby bolo chránené zdravie hráčov, rodičov, trénerov a personálu nášho klubu. Samozrejme sa chceme vyhnúť pokutám, ktoré by nám úrady mohli udeliť za nedodržiavanie opatrení. Preto chceme upozorniť, že pravidlá treba dodržiavať a nijakým spôsobom ich nebudeme obchádzať. 

Prosíme preto rodičov, hráčov a trénerov,  aby dodržiavali zodpovedne nasledovné pravidlá podľa Usmernenie MŠVVaŠ SR k vyhláške ÚVZ SR č. 12 /2020 z 29. októbra 2020 v oblasti športu ( https://www.minedu.sk/usmernenie-msvvas-sr-k-vyhlaske-uvz-sr-c-12-2020-z-29-oktobra-2020-v-oblasti-sportu/ ):

Areál je uzavretý - mimo oficiálnych tréningov sú všetky športoviská nášho klubu pre hráčov aj verejnosť uzavreté. 

Dobrovoľnosť - tréningy sú dobrovoľné. Prípadná neúčasť hráča nemôže mať žiadny priamy negatívny vplyv na ďalšie pôsobenie hráča v klube.

Tréneri budú informovať o začiatku tréningového procesu jednotlivých tímov v skupinách.

TRÉNINGY

Hráči jednotlivých kategórií budú rozdelení do 5 členných skupín.

Hráči môžu byť pridelení do inej kategórie,  aby sa striktne dodržalo pravidlo 5 hráčov v jednej skupine.

Jednotlivé skupiny budú mať presne určené plochy a časy, na ktorých bude prebiehať tréningový proces. Toto rozdelenie bude zverejnené na stránke a pri vstupe do areálu na tabuli.

RODIČIA

Vstup rodičov do areálu je prísne zakázaný. V prípade potreby vybavenia klubových záležitostí kontaktujte trénera telefonicky.

Rodičia sú povinní kontrolovať zdravotný stav dieťaťa a na tréning ho poslať iba v prípade, že nevykazuje žiadne príznaky ochorenia.

V prípade, že hráč bol pozitívne testovaný alebo sa dostal do blízkeho kontaktu s pozitívnou osobou,  je potrebné o tom bezodkladne informovať trénera.

HRÁČI

Hráči sú povinní nosiť rúška pred aj po tréningu pri pohybe v areáli.

Budova bude sprístupnená iba pre potreby využitia WC. Vstup do šatní bude prísne zakázaný.

Hráči na tréning prichádzajú prezlečení alebo s vecami, ktoré si môžu prezliecť priamo na športovisku v exteriéri.

Každý hráč je povinný nosiť vlastnú fľašu na vodu.

Horná stanica
Vitana
Hamé
Bratislava - Nové Mesto
Bratislavský samosprávny kraj
Elektromajster
GRIF spol. s r.o.
Demetra IT Consulting
Demisport
Erima
Doma
Möllers