Na čom v NŠK aktuálne pracujeme
18.02.2021

Na čom v NŠK aktuálne pracujeme

Ani počas obmedzení sme nepoľavili a neustále pracujeme na progrese klubu. Určite ste zachytili online tréningy pre hráčov nášho klubu, ktoré budú pokračovať až do ukončenia zákazu vychádzania. Snažíme sa o to, aby každý hráč NŠK mal možnosť vyťažiť maximum pri týchto obmedzeniach. Veríme, že všetky tieto činnosti hráči, rodičia a fanušikovia NŠK ocenia.

Usilovne sme pracovali na zlepšení klubovej koncepcie. V rámci skvalitnenia tréningového procesu sme sa snažili zlepšiť tréningový proces, ktorý sme mali doposiaľ nastavený. Vylepšili sme aj hernú koncepciu, v ktorej sme po analýze vytvorili viacero schém, ktoré vychádzajú z nášho herného štýlu. Tréningový proces je upravený podľa najnovších trendov a zamerali sme sa hlavne na hernú prax a lepšiu pohybovú všestrannosť. Taktiež pristupujeme ku kroku zvýšenia tréningovej minutáže na 100 až 120 minút. Účelom je zaradiť viac herného času do tréningov, pričom počet cvičení ostane zachovaný.  

Čo sa týka online priestoru, pravidelne Vám prinášame cyklus „Bližšie k naším tímom“, ktorý slúži na to, aby hráči nestratili kontakt s klubom a komunitou okolo neho. Pracujeme taktiež na novom dizajne webovej stránky. Cieľom zmeny je nový obsah, kde by ste mali prístup na sociálne siete klubu, na ktorých sú denné aktuality. V spolupráci s partnerom Demišport, bude vytvorené presmerovanie na nový fanshop NŠK. Vďaka tomu si budete môcť zabezpečiť celé vybavenie NŠK rýchlejšie a priamo z domova. K dispozícií bude aj nový sortiment, hlavne novovytvorená sekcia pre fanušikov.  

Pracovali sme aj v našom areáli. Pokračovali sme s odstraňovaním takzvaných čiernych zón, ktoré boli zapratané odpadom aj niekoľko desaťročí. V najbližšom čase odstránime veľké kopy konárov a popadaných drevín, ktoré vznikli dlhodobým čistením areálu. Obe tieto záležitosti sme čiastočne riešili aj v minulosti, no vyžadujú si radikálny zásah, pričom je nutný aj určitý obnos financií. Po 7 rokoch v areáli sa blížime pomaly k ideálnemu stavu. Mnohí si už ani nespomenú na jeho bývalú podobu. Areál NŠK je domovom celej našej futbalovej rodiny, preto si ho musíme udržiavať a vážiť.

Pripravujeme taktiež rekonštrukciu sociálnych zariadení v budove, ktoré sú v havarijnom stave. Plánujeme začať postupne svojpomocne so zdrojmi, ktoré máme a snažíme sa o získanie dotácií, práve na túto opravu. Tá sa ale nezaobíde ani bez spoluúčasti vo výške 30%, preto sa obraciame aj na Vás s prosbou o pomoc tým, že budete uhrádzať hráčske poplatky v plnej výške ak Vám to situácia dovolí. Prispieť môžete aj materiálne a k tomuto projektu hľadáme sponzora, ktorého nám môžete pomôcť nájsť aj vy naši fanušikovia.