Opäť môžete pomôcť svojimi 2 % z daní
Opäť môžete pomôcť športovať deťom v Bratislave! Ako každý rok, máte možnosť prispieť svojimi 2% z dane. Vás to nebude nič stáť, stačí len vyplniť formulár a peniaze z Vašich daní pôjdu mládeži Novomestského športového klubu. Získané peniaze sa využijú na nákup lôpt a pomôcok k tréningom, renováciu areálu a vylepšenie podmienok v klube. Chceme pre deti neustále zlepšovať podmienky a tým im pomôcť v ich športovom napredovaní. Do predvyplneného tlačiva stačí aby ste zadali len svoje údaje. Tlačivo najdete tu: Tlačivo
21.02.2018
NŠK CUP – Turnaj o pohár starostu Nového Mesta
Už nedeľu 14.1.2017 Novomestský športový klub organizuje halový turnaj prípravok ročníka narodenia 2009. Druhý ročník turnaja sa odohrá v hale Mladosť na Trnavskej ceste v Bratislavskej mestskej časti Nové Mesto. Aj tento rok prevzal záštitu nad turnajom starosta našej mestskej časti Rudolf Kusý. Prihlásených je sedem účastníkov, vrátane nášho tímu. Úvodný výkop prvého zápasu je o 8:30. Hrať sa bude systémom každý s každým. Plánované ukončenie turnaja s vyhodnotením je o 16:00 Srdečne Vás pozývame podporiť nádejných mladých futbalistov. Účastníci: Novomestský športový klub 1922 Bratislava FC Petržalka Akadémia SD Domino SC Brunn FK Inter Bratislava ŠTK Šamorín ŠK Miloslavov
21.02.2018
Nábor detí do Novomestského športového klubu
Novomestský športový klub 1922 Bratislava robí nábor detí do svojich futbalových tímov. V našom klube majú deti zaručenú postupnosť do budúcna. Máme dovedna šestnásť tímov, trinásť mužských a tri ženské tímy. Mužské tímy sú od najmenších predprípravok v predškolskom veku až po seniorov. Ženské tímy tvoria žiačky, juniorky a seniorky. Všetky tímy tvoríme jednu veľkú rodinu ktorá má viac ako 350 členov. Každý tím vedie licencovaný tréner ktorý deti nielen trénuje, ale aj vychováva. Vaše dieťa si osvojí pohybové zdatnosti, bude napredovať vo futbalových schopnostiach, začlení sa do kolektívu a hlavne bude mať športovú aktivitu ktorá je pre zdravie detí dôležitá. Nábor organizuje Václav Melichárek, hlavný tréner kategórie prípravok. Tel. č. : 0904 801 453 e-mail: vaclav.melicharek@gmail.com Kategórie náboru: Mužské kategórie Predprípravka – ročníky narodenia 2013, 2012, 2011, 2010 Prípravka C U9 – ročník narodenia 2009 Prípravka B U10 – ročník narodenia 2008 Prípravka A U11 – ročník narodenia 2007 *dievčatá vo veku do 11 rokov sa prihlasujú do tímov prípravok Ženské kategórie Žiačky – ročník narodenia 2004 a nižšie
21.02.2018
U11 sa zúčastnila na turnaji v Korni
Naša U11 sa zúčastnila 9.decembra na turnaji v Korni, kde obsadila konečné 10. miesto. Chalani začali sériou troch víťazstiev, avšak v tomto trende nevydržali do konca turnaja. Zahrali si zápasy so súpermi rôznych výkonnostných kategórii, kde ukázali zopárkrát veci, ktoré nacvičujeme v tréningoch, jeden na jeden , narážačky , pekné akcie aj goly ), ale stále musíme pracovať na tom, aby takýchto momentov bolo v zápasoch čo najviac. Až na jeden zápas, boli všetky prehry tesné, tu sa musia chalani naučiť takéto zápasy zlomiť. Celkovo vydarený turnaj, o umiestnenie nejde, zahrali sme si veľkú porciu zápasov a verím, že nás to posunulo ďalej. Zápasy v skupine: SK Zašová ( CZ ) 4 : 2 FKM Devínska Nová Ves 2 : 1 Dukla Banská Bystrica 1 : 0 TJ Oravský Podzámok 1 : 1 FC Bedzin ( PL ) 0 : 2 FK Chropyně ( CZ ) 3 : 4 FK Košice – Barca 0 : 6 o 9. miesto: Akadémia Juventus Žilina 3: 4
21.02.2018
Výzva na predloženie cenovej ponuky
VÝZVA na predloženie cenovej ponuky v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou   podľa § 117, Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v aktuálnom znení (ďalej len ZoVO). A. Identifikácia obstarávateľa:   1.  Verejný obstarávateľ: osoba podľa § 8, ods.1, ZoVO         IČO : 42362717 2.  Adresa: NŠK 1922, Tomášikova 12444,  83104 Bratislava DIČ: 2024112431 3.  Zastúpený : p. Marian Beliansky, prezident ŠK                   E-mail: kontakt@nsk1922.sk 4. Tel. : 0903695354 5. Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Marian Beliansky mobil.: 0903695354   B.  Opis   1.  Názov zákazky: ,,Rekonštrukcia hlavnej hracej plochy NŠK 1922 Bratislava."   2.  Druh zákazky : uskutočnenie stavebných prác   3.  Lehota dodania zákazky: 30.6.2018   4.  Predpokladaná hodnota zákazky : 34.069 € /s DPH/,   5.  Zdroj finančných prostriedkov: finančný príspevok SFZ a vlastné rozpočtové zdroje   6.  Miesto realizácie zákazky : futbalový areál NŠK 1922 Bratislava   7.  Stručný opis zákazky: predmetom zákazky celková rekonštrukcia hlavnej hracej plochy, na ktorej dosahujú rozdiely medzi najnižším a vyšším bodom až 50 cm.   8.  Spoločný slovník CPV : Hlavný slovník : 45112710-5 - Terénne úpravy trávnatých oblastí 77310000-6 - Výsadba a údržba zelených plôch 45233251-3 - Práce na obnove povrchu 60000000-8 - Dopravné služby   9.  Povolenie variantných riešení : nie    10.  Rozdelenie predmetu obstarávania: nie je dovolené   Prílohy: vykaz.xlsx rekonstrukcia.docx
15.04.2018