Hráčske poplatky a informácie pre rodičov

Cena hráčskych poplatkov v NŠK 1922 Bratislava: 45€ mesačne
Hráčske poplatky sa uhrádzajú celoročne po dobu 12 mesiacov
Súrodenci:

V prípade, že máte v klube súrodencov, za druhé dieťa platíte polovicu z 45€ t.j. 20€

Upozornenie:

Hráčske poplatky sa uhrádzajú celoročne po dobu 12 mesiacov aj vtedy, ak sa hráč nezúčastňuje na tréningovom procese z dôvodu dovoleniek alebo iných rekreačných pobytov. 

Zdôvodnenie: Prevádzka klubu a areálu je celoročnou záležitosťou, ktorú nie je možné prerušiť. Vzhľadom na to, aby bol areál - trávniky, plochy a budovy udržiavané aj počas dovoleniek jednotlivcov, je nutné uhrádzať tieto hráčske poplatky mesačne. Tréningová činnosť bude prerušovaná len na minimálne časové obdobia - 1 - 2 týždňe po uplynutí jesennej / jarnej časti sezóny z organizačných dôvodov.  
 

Výnimky z platieb hráčskych poplatkov: 
- Dlhodobé zranenie hráča nad 2 mesiace
- Odpustenie alebo zníženie hráčskych poplatkov odsúhlasené výborom NŠK z dôvodu pandemických opatrení a podobne.
 

Spôsob platby:

NŠK 1922 Bratislava využíva od marca roka 2022 systém Paysy. Prosíme všetkých rodičov aby uhrádzali svoje hráčske poplatky pomocou tohto systému. Pokiaľ nemáte doposiaľ vytvorené konto, kontaktujte trénera Vašej kategórie. 

Prihlásenie do systému Paysy: https://paysy.sk/


Ochrana osobných údajov hráčov NŠK 1922 Bratislava:

Klub uchováva kontaktné údaje rodičov (email, tel.číslo) napr. pre prípad zranenia hráčov, ročník narodenia kvôli príslušnosti do družstiev podľa vekových kategórií. Fotografie hráčov a hráčok sú zverejňované v rámci propagácie klubu NŠK 1922 Bratislava.


V prípade Vášho nesúhlasu s vyššie uvedeným nás kontaktujte na adrese:kontakt@nsk1922.sk. 

 

Zodpovednosť za zdravotný stav a zranenia: 

Hráči Novomestského športového klubu 1922 Bratislava vykonávajú svoju športovú činnosť ako amatéri a športujúca mládež na vlastnú zodpovednosť alebo na zodpovednosť zákonného zástupcu. Za zranenia počas tréningového procesu alebo zápasov klub taktiež nenesie zodpovednosť.

 

Zodpovednosť za straty osobných vecí:
Prosíme Vás, ak je to možné, aby deti nenosili pri sebe drahé a cenné veci (mobily, tablety, peniaze, a pod. ), ktorých ochranu, nie je v možnostiach klubu zabezpečiť najmä preto, že v areáli sa nepretržite pohybuje veľa osôb. Za stratu týchto predmetov preto klub nebude niesť zodpovednosť.