2% z daní

Priatelia, podporovatelia a fanúšikovia mládežníckeho futbalu v Bratislave. Každoročne sa na Vás obraciame so žiadosťou o venovanie 2% z Vašich daní v prospech Novomestského športového klubu 1922 Bratislava. Výnimkou nie je napriek komplikovanej situácii ani tento rok.

Náš futbalový klub sa už 8 rokov úspešne venuje práci s mládežou. V rámci klubu pôsobí dovedna 15 mládežníckych kategórií a podporujeme športové aktivity nepočujúcich športovcov . Každé euro do rozpočtu klubu dlhodobo a viditeľne zlepšuje podmienky pre takmer 300 športujúcich detí.

Naša mládež sa postupne dostala medzi špičku v rámci regionálnych súťaží Bratislavského futbalového zväzu a dievčatá patria medzi pravidelné účastníčky I. ligy Slovenského futbalového zväzu.

Cieľom NŠK je zapracovať mladých hráčov do seniorského futbalu. Naši hráči dostávajú už v mladom veku príležitosť v troch seniorských tímoch, ktoré zažívajú aj vďaka nim nebývalý progres. No v neposlednom rade sú to aktívne žijúci ľudia, ktorí tvoria komunitu s mnohými pozitívami, aké nám šport prináša.

Z nadobudnutých financií môžeme zakúpiť nielen pomôcky potrebné k tréningom, ale napríklad zabezpečiť údržbu areálu s dvomi veľkými futbalovými ihriskami a piatimi tréningovými plochami. V roku, kedy náš klub oslavuje veľké jubileum - 100 rokov, nás čakajú nebývalé výzvy, ktoré môžeme aj vďaka vám zvládnuť.
 

Ďakujeme za podporu a prejavenú dôveru!
 V prípade, že sa rozhodnete podporiť našu mládež, príspevok pošlite na:

Novomestský športový klub 1922 Bratislava

Adresa: Tomášikova 12444, PSČ: 83237 Bratislava-mestská časť Nové Mesto

IČO: 42362717

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0509000000005063954365 / kód banky: 900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)

Tlačivo na poukázanie 2% z daní


 


Informácie a zdroje k postupu pri poukázaní 2% z daní:
https://www.notar.sk/poberatel/?actId=61a4b7f8f76c6e41cf65ce53
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/zoznam-prijimatelov-z-nk-sr

http://rozhodni.sk/
https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_ako-poukazat-2-z-dani/

 

ZAMESTNANEC

1. Do 15.2.2022 požiadajte svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň. Následne je potrebné požiadať svojho zamestnávateľa aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2021

2. Z tohto potvrdenia zistíte výšku Vami zaplatenej dane z príjmu za rok 2021 a z nej je možné vypočítať sumu max. 2% (musí to byť najmenej 3 EUR), ktoré môžete poukázať Nadácii slovenského futbalu

3. v prípade, že ste odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžete poukázať sumu až do výšky 3% (opäť minimálne 3 EUR)

4. Potvrdenie o zaplatení dane aj Vyhlásenie, prípadne aj potvrdenie, že ste v roku 2021 dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hodín, je potrebné doručiť na daňový úrad podľa Vášho bydliska do 30.4.2022. Adresu si môžete zistiť prostredníctvom linku

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost

FYZICKÁ OSOBA

1. Je potrebné si vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane (resp. 3% v prípade odpracovania minimálne 40 hodín ako dobrovoľník - je nutné k tomu priložiť potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste dobrovoľnícky pracovali)

2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolonky na poukázanie 2% (resp. 3%) z dane v prospech prijímateľa nasledovne:

- v daňovom priznaní typu A (strana 5 - VIII. oddiel)
- v daňovom priznaní typu B (strana 11 - XII. oddiel)
3. Riadne vyplnené daňové priznanie je potrebné doručiť v lehote daňového priznania (do 31.3.2021, v prípade odkladu najneskôr do 30.6. resp. 30.9.2021) na príslušný daňový úrad.