Mesačník - Veveričky pri Kuchajde

 

Ako jednu z viacerých aktivít sme pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o dianie okolo NŠK 1922 Bratislava  prichystali krátky mesačník. Obsahom mesačníka – „Veveričky pri Kuchajde“, budú zaujímavé udalosti, ktoré sa udiali v živote nášho futbalového klubu. Pravidelným príspevkom bude príhovor prezidenta klubu, ktorý sa vyjadrí k uplynulému mesiacu. K tomu pripájame aj celkové zhodnotenie pôsobenia jednotlivých tímov. Od januára začneme s vyhlasovaním tímu a hráča mesiaca, ktorých vyberie celý trénerský kolektív. Víťazný hráč mesiaca získa cenu a darček. Keďže rok 2022 je rokom, kedy budeme oslavovať 100 rokov nášho klubu, v každom čísle prinesieme nielen informácie o príprave osláv, ale aj historické udalosti, ktoré stoja za zmienku.
1. číslo: Prvé číslo - Veveričky pri Kuchajde