2% z dane

Darujte 2% naším talentom

Občianske združenie Novomestský športový klub 1922 bol na aktuálny rok vyradený z evidencie prijímateľov 2% z daní z príjmu. Stalo sa tak po administratívnej chybe pri registrácií. Po tomto zistení sme situáciu začali riešiť, aby rodičia a naši partneri mali možnosť prispieť Novomestskému športovému klubu. Pomocnú ruku nám podalo občianske združenie našich starých pánov. Občianske združenie starých pánov AMATÉRSKY CLUB OLD BOYS ZMDŽ pravidelne pomáha NŠK a sú organizátorom viacerých akcií v našom areáli.

Dohoda znamená, že poukázané financie od našich podporovateľov budú využité na nákup pomôcok, lôpt, dresov a vybavenia priamo občianskym združením starých pánov. Tým sa zaručí, že získaný obnos peňazí bude ako každoročne použitý výhradne na mládež a jej rozvoj.

Veríme, že aj tento rok sa nájde mnoho ľudí, ktorí chcú pomôcť mládeži a podpore talentov vyrastajúcich na našich trávnikoch. V mene celého Novomestského športového klubu Vám ďakujeme.

Informácie o občianskom združení starých pánov:

AMATÉRSKY CLUB OLD BOYS ZMDŽ

Adresa: Komárnická 116/24, 82103 Bratislava

IČO: 42414717

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK9183300000002600871968 / kód banky: 8330 (Fio banka a.s)

VYHLÁSENIE O POUKAZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE Z PRIJMOV FYZICKEJ OSOBY

Novomestský športový klub je občianske združenie ktoré má za cieľ pritiahnuť k športu deti nie len z Nového Mesta ale aj celej Bratislavy. Venujeme sa mládeži od 6 rokov až po amatérske kategórie seniorov. V našom areály každý týždeň trénuje viac ako 250 dievčat a chlapcov, ktorý pôsobia v 15 mládežníckych kategóriách. Vďaka možnosti poukázať 2 % z daní sa môžeme všetci podieľať na progrese Novomestského športového klubu.

Aký je postup?

ZAMESTNANEC

1. Do 15.2.2020 požiadajte svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň. Následne je potrebné požiadať svojho zamestnávateľa aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2019

2. Z tohto potvrdenia zistíte výšku Vami zaplatenej dane z príjmu za rok 2019 a z nej je možné vypočítať sumu max. 2% (musí to byť najmenej 3 EUR), ktoré môžete poukázať Nadácii slovenského futbalu

3. v prípade, že ste odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžete poukázať sumu až do výšky 3% (opäť minimálne 3 EUR)

4. Potvrdenie o zaplatení dane aj Vyhlásenie, prípadne aj potvrdenie, že ste v roku 2019 dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hodín, je potrebné doručiť na daňový úrad podľa Vášho bydliska do 30.4.2020. Adresu si môžete zistiť prostredníctvom linku

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost

FYZICKÁ OSOBA

1. Je potrebné si vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane (resp. 3% v prípade odpracovania minimálne 40 hodín ako dobrovoľník - je nutné k tomu priložiť potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste dobrovoľnícky pracovali)

2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolonky na poukázanie 2% (resp. 3%) z dane v prospech prijímateľa nasledovne:

- v daňovom priznaní typu A (strana 5 - VIII. oddiel)
- v daňovom priznaní typu B (strana 11 - XII. oddiel)
3. Riadne vyplnené daňové priznanie je potrebné doručiť v lehote daňového priznania (do 31.3.2020, v prípade odkladu najneskôr do 30.6. resp. 30.9.2020) na príslušný daňový úrad.

Zdroj a informácie na https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_ako-poukazat-2-z-dani/

Horná stanica
Vitana
Hamé
Bratislava - Nové Mesto
Bratislavský samosprávny kraj
Elektromajster
GRIF spol. s r.o.
Demetra IT Consulting
Demisport
Erima
Doma
Möllers