Rozpis tréningových plôch

 

Rozpis tréningových plôch 

Hlavné ihrisko
Vedľajšie ihrisko

Trojuholník - pomocná plocha za striedačkami hlavného ihriska
Pomocná plocha - pomocná plocha za hlavným ihriskom
Nepočujúci - pomocná plocha pri budove nepočujúcich
Umelá tráva 
Plážové volejbalové ihrisko
Umelá tráva Kuchajda

 

 

  14:00 -15:00 Plocha 15:00 -16:00 Plocha 16:00 - 17:00 Plocha 17:00 - 18:00 Plocha 18:00 - 19:00 Plocha

Pondelok

U19 Horvát Vedľajšie U15 Szabo Hlavné U15 Szabo Hlavné U10 Horvát Vedľajšie    
WU19 Horvát st. Trojuholník WU19 Horvát st. Trojuholník U17 Križan Pomocné U10 Novosad Umelá tráva    
U19 Mida Nepočujúci U17 Horvát Vedľajšie U10 Novosad Umelá tráva U9 Jajcay Nepočujúci    
U12 Varga Umelá tráva U17 Križan Pomocné U10 Horvát Vedľajšie        
    U19 Mida Nepočujúci U9 Jajcay Nepočujúci        
    U12 Varga Umelá tráva            

Utorok

WU19 Horvát st. Nepočujúci U15 Szabo Vedľajšie U15 Szabo Vedľajšie U11 Šlahor Vedľajšie U11 Šlahor Nepočujúci
    WU15 Jasovský Umelá tráva U13 Gubov Trojuholník U11 Jurišta Nepočujúci    
    U8 Horvát Hlavné U11 Jurišta Nepočujúci WU15 Jasovský Umelá tráva    
    U8 Šlahor Pomocné U8 Horvát Hlavné        
    WU19 Horvát st. Nepočujúci U8 Kozánek Pomocné        
    U13 Gubov Trojuholník WU15 Jasovský Umelá tráva        

Streda

WU19 Horvát st. Nepočujúci U15 Szabo Trojuholník U15 Szabo Trojuholník U13 Gubov Umelá U14 Horvát Vedľajšie
U12 Varga Umelá tráva U12 Varga Umelá tráva U13 Gubov Umelá tráva U9 Jajcay Nepočujúci    
U14 Horvát Vedľajšie WU19 Horvát st. Nepočujúci U9 Jajcay Nepočujúci U9 Horvát Vedľajšie    
    U14 Horvát Vedľajšie U9 Horvát Vedľajšie        
    U8 Jurišta Pomocné U8 Jurišta Pomocné        
    U8 Novosad Hlavné U8 Novosad Hlavné        

Štvrtok

    U17 Križan Pomocné U17 Križan Pomocné U11 Jurišta Nepočujúci U11 Šlahor Nepočujúci
    U17 Horvát Nepočujúci U13 Gubov Trojuholník U11 Šlahor Vedľajšie    
    WU15 Jasovský Umelá tráva U11 Jurišta Nepočujúci WU15 Jasovský Umelá tráva    
    U8 Šlahor Hlavné U8 Jajcay Hlavné        
    U8 Kozánek Vedľajšie U8 Kozánek Vedľajšie        
    U13 Gubov Trojuholník WU15 Jasovský Umelá tráva        

Piatok

U19 Mida Nepočujúci U15 Szabo Trojuholník U15 Szabo Trojuholník U10 Šlahor Vedľajšie U14 Kriš Nepočujúci
U19 Horvát Vedľajšie U12 Varga Nepočujúci U10 Šlahor Vedľajišie U10 Novosad Nepočujúci    
U12 Varga Pomocné U8 Horvát Hlavné U10 Novosad Nepočujúci U9 Jajcay Umelá tráva    
U14 Kriš Umelá tráva U8 Kozánek Pomocné U9 Jajcay Umelá tráva        
    U19 Mida Vedľajšie U8 Horvát Hlavné        
    U14 Kriš Umelá tráva U8 Kozánek Pomocné        
 

 

Horná stanica
Vitana
Hamé
Bratislava - Nové Mesto
Bratislavský samosprávny kraj
Elektromajster
GRIF spol. s r.o.
Demetra IT Consulting
Demisport
Erima
Doma
Möllers