Vitana
Hamé
Rozpis tréningových plôch

 

Rozpis tréningových plôch 

Ihriská:
Hlavné ihrisko
Vedľajšie ihrisko
Trojuholník - pomocná plocha za striedačkami hlavného ihriska
Pomocná plocha - pomocná plocha za hlavným ihriskom
Nepočujúci - pomocná plocha pri budove nepočujúcich

 

  Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
Muži 18:30 Pomocná p. 18:30  Vedľajšie i. 18:30 Veďlajšie   18:30 Trojuholník + Hlavné
Ženy   18:15 Vedľajšie i.   18:15 Hlavné i. 16:30 Vedľajšie i.
U19 16:30 Vedľajšie i.   16:30 Vedľajšie i.   16:30 Vedľajšie i.
U17 16:30 Vedľajšie i.   16:30 Nepočujúci   16:30 Vedľajšie i.
U15   16:30 Vedľajšie i. 15:30 Vedľajšie i.   15:30 Vedľajšie i.
U14 15:30 Vedľajšie i.   15:30 Trojuholník   15:30 Vedľajšie i.
U13 16:30 Trojuholník  16:30 Vedľajšie i.   16:30 Vedľajšie i.  
U12 16:00 Nepočujúci   16:00 Vedľajšie i.   16:00 Trojuholník
U11   16:30 Hlavné i. 16:30 Hlavné i. 16:30 Hlavné  
U10 16:30 Hlavné i.   16:30 Hlavné i.   16:30 Hlavné i.
U9   16:30 Hlavné i.   16:30 Hlavné 16:30 Hlavné i.
U8   16:30 Hlavné i. 16:30 Hlavné i.   16:30 Hlavné i.
WU19 16:30 Vedľajšie   16:30 Vedľajšie i. 16:30 Vedľajšie i. 16:30 Nepočujúci
WU15   16:30 Pomocná p.   16:30 Vedľajšie i. 16:30 Pomocná p.
Brankársky 16:30 Pomocná p. 16:30 Pomocné 16:30 Nepočujúci    

 

Horná stanica
Vitana
Hamé
Bratislava - Nové Mesto
Bratislavský samosprávny kraj
Elektromajster
GRIF spol. s r.o.
Demetra IT Consulting
Demisport
Erima
Doma