Vitana
Hamé
Rozpis tréningových plôch

 

Rozpis tréningových plôch 

Ihriská:
Hlavné ihrisko
Vedľajšie ihrisko
Trojuholník - pomocná plocha za striedačkami hlavného ihriska
Pomocná plocha - pomocná plocha za hlavným ihriskom
Nepočujúci - pomocná plocha pri budove nepočujúcich

 

  Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
Muži Vedľajšie i.   Veďlajšie i.   Vedľajšie i.
U19 Vedľajšie i.     Vedľajšie i. Vedľajšie i.
U17 Vedľajšie i.   Nepočujúci   Vedľajšie i.
U15 Vedľajšie i. Pomocná p. Vedľajšie i.   Vedľajšie i.
U14 Vedľajšie i. Nepočujúci     Nepočujúci
U13 Trojuholník  Vedľajšie i.   Trojuholník  
U12 Nepočujúci   Trojuholník   Trojuholník
U11 Hlavné i.   Hlavné i.   Hlavné i.
U10 Hlavné i.   Hlavné i.   Hlavné i.
U9 Hlavné i.   Hlavné i.   Hlavné i.
U8 Hlavné i.   Hlavné i.   Hlavné i.
WU19   Trojuholník Pomocná p. Vedľajšie i. Vedľajšie i.
WU15 Pomocná p. Pomocná p.   Vedľajšie i.  
Brankársky Pomocná p. Pomocná p.      

 

Horná stanica
Vitana
Hamé
Bratislava - Nové Mesto
Bratislavský samosprávny kraj
Elektromajster
GRIF spol. s r.o.
Demetra IT Consulting
Demisport
Erima
Doma
Möllers