2% z daní

Priatelia, podporovatelia a fanúšikovia mládežníckeho futbalu v Bratislave. Každoročne sa na Vás obraciame so žiadosťou o venovanie 2% z Vašich daní v prospech Novomestského športového klubu 1922 Bratislava. Výnimkou nie je napriek komplikovanej situácii ani tento rok.


Podporte veveričky pri dosahovaní úspechov na futbalovom ihrisku života!

V prípade, že sa rozhodnete podporiť našu mládež, príspevok pošlite na:
Novomestský športový klub 1922 Bratislava

Adresa: Tomášikova 12444, PSČ: 83104 Bratislava-mestská časť Nové Mesto

IČO: 42362717

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0509000000005063954365 / kód banky: 900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)


INFORMÁCIE A POSTUPY K POUKÁZANIU 2% Z DANÍ
https://www.financnasprava.sk/sk/obcania/dane/dan-z-prijmov/danove-priznanie-dan-prijem
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/zoznam-prijimatelov-z-nk-sr
https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_ako-poukazat-2-z-dani/

 

TLAČIVÁ
Vyhlásenie o poukázaní podielu dane z prijmov fyzickej osoby: https://creativehubsk.fra1.digitaloceanspaces.com/futbality/1705861767626-Vyhlasenie2024.pdf

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti:
https://creativehubsk.fra1.digitaloceanspaces.com/futbality/1705861886871-Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti 2018.12.07_príloha5.pdf

ZAMESTNANEC
1. Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo potvrdenie o zaplatení dane.
Tlačivo: https://creativehubsk.fra1.digitaloceanspaces.com/futbality/1705861886871-Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti 2018.12.07_príloha5.pdf

3. Na tomto potvrdení si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 percentá z Vašej zaplatenej dane (to je suma uvedená v riadku 24)

4. Vypíšte vyhlásenie - https://creativehubsk.fra1.digitaloceanspaces.com/futbality/1705861767626-Vyhlasenie2024.pdf . Do vyhlásenia doplňte sumu, ktorú chcete poukázať. 

5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie + Potvrdenie oz zaplatení dane, doručte do 30.04.2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska – adresu si nájdete na https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost
 

Poznámka: v prípade ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie, môžete darovať 3% zo svojej dane! Podrobnejší návod, dokumenty a informácie nájdete na http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-na-poukazanie-2-pre-zamestnancov/


FYZICKÁ OSOBA

1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby

2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane. Do príslušnej kolónky „VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“ je potrebné doplniť:
 

IČO:42362717
Právna forma: Občianske združenie
Názov: Novomestský športový klub 1922 Bratislava
Ulica: Tomášiková
Súpisné číslo: 12444
PSČ: 83104
Mesto: Bratislava


Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2023) na Váš daňový úrad buď elektronicky cez portál Finančnej správy, alebo ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie, tak podľa Vášho bydliska, v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Aktuálne tlačivá s návodom nájdete na stránke: https://www.financnasprava.sk/sk/obcania/dane/dan-z-prijmov/danove-priznanie-dan-prijem


Daňové priznanie si môžete vyplniť aj elektronicky a následne vytlačiť, podpísať a doručiť na príslušný úrad finančnej správy - https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.523.html


PRÁVNICKÁ OSOBA ( FIRMA )

Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška pre jedného prijímateľa je 8,00 €

Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa. 

V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:


IČO:42362717
Právna forma: Občianske združenie
Názov: Novomestský športový klub 1922 Bratislava
Ulica: Tomášiková
Súpisné číslo: 12444
PSČ: 83104
Mesto: Bratislava