Zverejňovanie

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto: 

2022:

Dotácia podľa zmluvy o dotácií č. UÉZ 272/2022:
Zmluva o poskytnutí dotácie č. UÉZ 272/2022