História

Založenie a vznik NŠK 1922

Novomestský športový klub 1922 (NMŠK 1922 Bratislava) vznikol na konci mája 2014 zlúčením troch klubov, ktoré doteraz fungovali na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto – FK BCT, ŠK Štart Nepočujúci a ZŠ Kalinčiakova.

11.10.2014 bol slávnostne uvedený do prevádzky športový areál NMŠK 1922 Bratislava za účasti primátora hlavného mesta Bratislavy p. Milana Ftáčnika, starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto p. Rudolfa Kusého a predsedu BFZ p. Juraja Jánošíka.

Pri príležitosti 90. výročia vzniku FUTBALOVÉHO KLUBU

Vážení športoví priatelia, v tomto roku si pripomenie významné jubileum náš futbalový klub BCT Bratislava. Je tomu 90. rokov, čo na pôde Cvernovej továrne pevne zapustil korene jeden z najstarších robotníckych futbalových klubov v Bratislave ( CERNAGYÁRI SC ), dlho známa pod názvom Telovýchovná jednota závody MDŽ Bratislava. Dnes sa nám ani veriť nechce, že od založenia futbalového klubu, vtedy s jedným futbalovým družstvom podporovaným riaditeľom Cvernovej továrne ( Angličan Wiliam BRUCE bol prvým predsedom futbalového klubu) uplynulo už deväťdesaťročí. Vtedajšie vedenie fabriky venovalo veľkú pozornosť futbalu a rozvoju športovej činnosti ,ale aj v ďalších desaťročiach sa športu na pôde Cvernovky darilo. Najväčšie úspechy sa dosiahli v 70 a 80- tich rokoch minulého storočia.

Vznik futbalového klubu v roku 1922

Po skončení 1. svetovej vojny a po vzniku Československej republiky sa rozprúdil čulý ruch vo všetkých sférach spoločenského života a teda aj v športe. Vzniklo mnoho klubov, najmä futbalových. Tento trend neobišiel ani Cvernovú továreň. Vo februári 1922 poverilo vedenie Cvernovej fabriky pána Jána Tótha, Rudolfa Janičeka a Antona Holíka úlohou založiť športový klub. Po prípravných prácach bola 19. júna zvolaná ustanovujúca schôdza, na ktorej bol založený „ CÉRNAGYÁERI SPORT CLUB – ŠPORTOVÝ KLUB CVERNOVKY (CSC), s jedným futbalovým družstvom. Prvým predsedom sa stal Viliam Bruce a jeho spolupracovníkmi Ján Tóth a neskôr Aladar Masztič.

Futbalový oddiel vykonával svojú činnosť spočiatku na škvárovom ihrisku na zadnom dvore fabriky. 2. decembra 1922 pri príležitosti otvorenia ihriska odohral CSC svoj prvý zápas proti poprednému klubu Ligeti SC. Zápas sa skončil víťazstvom Ligeti SC v pomere 7 : 4. ( našiel sa v mestskom archíve článok zo dňa 3.12.1922 v Presburger Zeitung, článok bol preložený a je zverejnený na inom mieste). Súťaž v tom čase bola v Bratislave rozdelená podľa národnosti do zväzov. Cvernovka hrávala v Maďarskom futbalovom zväze Západoslovenské župy – ML.SZ, v ktorom hrávali družstvá z Bratislavy ( PTE, Makkabea, Kábelgyár, Ligeti, Vas, BCT=Dynamika, Admira, Union, MTE, Virágvolgyi a iné ). Z Komárna (KFC), z Galanty (GSEz Trnavy ( Rapid = Húsos) z Nových zámkov ( ÉsE ) a z Levíc (LTE).

V roku 1923 hrali futbalisti CSC II. Triedu a skončili na 3. mieste. Klub získal posily : Huschoera, Schulza, Maháča a Siegla, čo malo pozitívny vplyv na konečno umiestnení v súťažnom ročníku 1924, keď CSC získali titul majstra II. triedy a postúpil do I. triedy. V nasledujúcom roku 1925 obsadil CSC 3. miesto v I. triede, čo bol mimoriadny úspech. Pod tento výsledok sa podpísal aj slávny futbalista dvadsiatich rokov Koloman Szuri, ktorý v tej dobe Cvernovku aj trénoval. V nasledujúcich rokoch sa futbalistom už tak nedarilo . V roku 1928 museli hrať kvalifikačný zápas o udržanie sa v I. triede. Vyhrali a tak aj nasledujúcom roku si zabezpečili účasť v tejto ťažkej súťaži. Za Cvernovku v tej dobe hrali : Tuman, Galambos, Masztič, Obuch, Babitz, Puha, Pinter, Feketa I. Macháč, Mačík, Fekete II.

V ďalších ročníkoch 1928-1929, 1929-1930 a 1930-1931 skončila Cvernovka zhodne na 7. mieste. Káder družstva tvorili hráči: Bachratý, Fekete II , Fekete III, Masztič, Siegel, Macháč, Babitz, Dráp, Szklósi, Kostka. V roku 1932 Cvernovka z I. triedy odstúpila a od roku 1933 hrala II. triedu. Pri príležitosti 10. Výročia založenia klubu ( rok l932 ) usporiadalo riaditeľstvo továrne futbalový turnaj . Zúčastnili sa ho popredné kluby z Bratislavy bez rozdielu národnosti. Turnaj sa konal na futbalovom ihrisku športového areálu na Prievozskej ceste. Trénermi boli Mc Ines, Szurý, Koszler a Príboj. V dôsledku vojnových udalosti bola činnosť futbalového klubu prerušná.

História športu v Cvernovke

História športu v Cvernovke sa začala odvíjať od anglických majiteľov továrne Coatsa, Saundersa a Dobsona veľkých športových nadšencov, ktorí dali vybudovať trávnatý tenisový dvorec. Na tento dvorec mali prístup len vedúci pracovníci a Angličania. Prvá zachovaná zmienka o vzniku prvého robotníckeho futbalového klubu v Bratislave Zwirnfabrik S.C. 1922 je opísané Presburger Zeitung v článku “ Otvorenie ihriska Bratislavskej cvernovej fabriky“. V nedeľu 2.decembra 1922 poobede o štvrtej hodine bolo za početnej účasti divákov, slávnostne otvorené ihrisko, ktoré bolo zriadené s veľkou obetavosťou zo strany vedenia tejto Bratislavskej cvernovej továrne , pre ich úradníkov a robotníkov.

Na vlastnom pozemku za budovou fabriky nadväzujúce ulice Muhlaurerová, Svatopluková a Felberovou sa nachádza pekne situované ihrisko , ktoré je určené pre futbal, tenis a kolky, ponúka dostatok miesta pre tisícky divákov a tým sa pre početných športových fanúšikov nášho mesta vytvorilo pravé hľadisko, ktoré bude priťahovať svojou atraktivitou. Otvorenie sa začalo s futbalový zápasom medzi športovým klubom „Ligeti“, ktorý patrí medzi najusilovnejšie kluby spoločne s novým Športovým klubom „Zwirnfabrik „. Pred týmto zápasom hral posledne menovaný ešte predzápas s futbalovým klubom „ Tipographen „. Keď sa oba mančafty rozostavili, predniesol riaditeľ Cvernovej továrne Wiliam Bárr srdečnú reč určenú pre obe skupiny a oznámil, že riaditeľstvo nechcelo vybudovaním nového ihriska vyjadriť iba snahu vyhovieť prianiu zamestnancov po pohybe, ale u týchto aj vzbudiť a podporiť radosť zo zdravého pohybu a športovania.

S týmto prianim odovzdal ihrisko futbalovému klubu „ Zwirnfabrik „ Prezident novo založeného klubu „SC Zwirnfabrik“ pán Brouse poďakoval vedeniu fabriky za ich obetavosť a prebral ihrisko do užívania, načo viceprezident Ing. Guggenberg privítal „ SK Ligeti“ a odovzdal majstrom veniec vďaky. Správca pán Toth vyslovil vedeniu fabriky srdečnú vďaku a správca „Ligeti“ Heitmanek poďakoval za veniec a odovzdal ako protidar klubovú vlajku . Zo strany MLSZ privítal nový športový klub pán Poul a zo strany CSFV a športovej organizácie „ Bratislava“ pán Dr. Precechtel, ktorý sa objavil v spoločnosti riaditeľa Nedbálka, zo strany „ Slávie „ hovoril pán Procházka a v mene CSAF MSSZ ich viceprezident pán Mravitz.

Nato sa hráči pripravili na zápas, pri ktorom bol pán Poul činný rozhodca. Dcére riaditeľa, slečne Tyne bola odovzdaná prekrásna kytica v klubových farbách , previedla aj „ kick off „ (slávnostný výkop) načo sa začal tento zaujímavý zápas. Hralo sa veľmi rezko a zo začiatku sa mladé družstvo SC držalo. Cvernovka proti zvyčajne víťaziacemu „Ligeti“ veľmi bránila a počas celého zápasu sa vo veľmi dobrom svetle ukázal brankár Schulz II. V prvom polčase zvíťazil „Ligeti“ v pomere 4 : 2, druhý polčas priniesol výsledok 3 : 2 takže konečný výsledok bol 7 : 4 v prospech „ Ligeti „. Hra bola po každej stránke férová a rozhodca uspokojil obe strany. Po športovom sviatku sa konalo družné stretnutie v sále kasína fabriky, pri ktorom tiež nechýbali príhovory. Treba však povedať, že SC Zwirnfabrík vznikol oficiálne o niekoľko mesiacov skôr keď 19. Júna 1922 bola podaná registrácia klubu CSFV ( športová organizácia v Bratislave). Založený futbalový klub až do 2.12.1922 vykonávala svojú činnosť na škvárovom ihrisku v areáli továrne. Novo vybudované futbalové ihrisko bolo odovzdané do užívania SC ZWIRNFABRIK 2.12.1922 1923 založený oddiel hádzanej o 11 hráčkach, hrali v mestskej súťaži, ktorá mala dvanásť účastníkov.

V roku 1926 mal už športový klub „ CSC „ sedem oddielov: futbalový, hádzanársky, tenisový, stolnotenisový, kolkársky, volejbalový a turistický. Centrom sa stal športový areál na Košickej a Prievozskej ulici. Nachádzali sa tu tenisové dvorce, trávnaté futbalové ihrisko s atletickou štvordráhou, krytá kolkáreň, miestnosť pre stolný tenis , tenisový kurt a kompletná sociálno-prevádzková budova. V zlatej knihe mesta Bratislavy sa o tom píše: Záujem Angličanov o športové veci nezatajuje sa ani u tejto firmy. Tomu možno ďakovať, že sa zamestnanci továrne môžu pochváliť hrišťami tenisovými, futbalovými, pre atletiku a iné športové ciele.

Postupne však činnosť klubu upadala z ekonomických (hospodárska kríza ) aj politických ( rozbitie republiky a II. svetová vojna ) dôvodov, až do roku 1944 športový klub „CSC“ klub dočasne prerušil svoju činnosť. 1932 hádzanárky o 11 hráčkach – majsterky ČSR Po II.svetovej vojne , v roku 1946, sa obnovila činnosť telovýchovnej jednoty pod názvom ,,Športová telovýchovná jednota Cvernovka ,, s futbalovým, hádzanárskym (ženy), stolnotenisovým, šachovým a volejbalovým oddielom. V roku 1948 bola jednota premenovaná na „ Sokol Cvernovka „ . Časť športového areálu na Prievozskej ceste bola v roku 1950 zabraná na výstavbu bytov. V dôsledku vytvárania dobrovoľných športových organizácií sa v roku 1952 zmenil opäť názov klubu na „ TJ Iskra Textil MDŽ 8. marca „. Vo futbalovom klube za devädesiat rokov pôsobili taký významní futbalisti ako budapeštiansky futbalista Koloman SZURY. Od roku 1924 bol trénerom futbalistov, ktorý sa stali majstrami Bratislavy. (viď trofej pre víťaza). Ďaľšou významnou osobnosťou bol Štefan PRÍBOJ, futbalová hviezda dvadsiatych rokov. Do histórie klubu sa určite zapísal aj Ludovít Halaling, prvoligový hráč SK ASO, dlhoročný tréner družstva seniorov a predseda FO SC BCT DANUBIUS Bratislava.

V roku 1958 bol aj zvyšok športového areálu zabraný na výstavbu školy, bez akejkoľvek náhrady športových objektov. To malo za následok obmedzenie športovej činnosti pre nedostatok vlastných športovísk. Hrávalo sa na prenajatých ihriskách: MATADOR, VŚE, Pálenisko, Ovsište a na ihrisku Slovnaft v Klingerovej kolónií, čo so sebou prinášalo nemalé problémy. V júli 1961 došlo k zlúčeniu TJ Iskra Textil, s TJ Panelák z Páleniska Volejbalový a hádzanársky oddiel si v roku 1962 vybudovali ihriská na Jégeho ulici. Hádzanárske ihrisko bolo každoročne modernizované. Boli postavené tribúny s kapacitou pre 600 divákov, zapojený elektronický ukazovateľ času a bol položený umelý povrch JAPEX. V 70-tich rokoch patrilo toto ihrisko k najkrajším v ČSSR. Družstvo seniorov, účastník I.A triedy rok 1963 V roku 1965 Telovýchovná jednota znovu zmenila názov na „ TJ Závody MDŽ Bratislava“ Do ročníka 1965-1966, kedy zo súťaže vypadli, hrali I. „B“ triedu. V nasledujúcom ročníku 1966 – 1967 hrali II. triedu a skončili na 8. mieste. Trénerom tohto družstva bol pán Ernest Angermayer st.

V rámci reorganizácie majstrovských súťaži boli v ročníku 1969-1970 zaradení do I. „B“ triedy Majstrovstiev okresu. Obsadili v nej 6miesto. z 14-tich účastníkov súťaže. Trénerom bol pán Ján Jedinák. V ročníku 1971-1972 postúpili do I. „A“ triedy a ako nováčik súťaže postúpili do Majstrovstiev kraja. Bol to veľký úspech, nakoľko za dva roky postúpili o dve triedy vyššie ! O tento nebývalý vzostup sa pričinili títo hráči : Gécz, Prihel, Muller , Satrina , E. Angermayer ml. , Hambálek , Bohunský, Jurčo , Benik, Špacír, Bottka, Alapi, trénerom bol pán Ľudovít Halaling. V roku 1972 prešli do futbalového oddielu MDŽ ženy futbalistky z TJ Rapid Prievoz. Pod vedením Ing. Pukaloviča hrali v SNL. Po jesennej časti boli na 2. Mieste z desiatich účastníkov, no pre nedostatok finančných prostriedkov a tréningových priestorov sa ich účinkovanie v SNL aj v MDŽ-ke po roku skončilo.

V roku1973 futbalový klub pôsobil niekoľko rokov aj na ihrisku EKONÓM, seniori hrali v tom čase súťaž majstrovstvá kraja 1976 zlúčenie s TJ SPARTAK PDS (Podunajské strojárne) TJ Z-MDŽ sa v roku 1976 zlúčila s „ TJ SPARTAK Podunajské strojárne „ Tým sa získali trávnaté futbalové ihrisko a antukové volejbalové ihriská na Pasienkoch, pri jazere Kuchajda. Postupne tu boli dobudované asfaltové hádzanárske ihrisko a škvarové futbalové ihrisko. Boli postavené tribúny a sociálno-prevádzková budova. Tento areál slúži svojím účelom dodnes. Treba však povedať, že bez nájomnej zmluvy. V súčasnosti pozemky pod ihriskom patria Magistrátu hl. mesta a pozemok pod budovou MV SR. V súčasnej dobe je pôsobenie futbalového klubu v tejto lokalite veľmi neisté, nakoľko nemáme zabezpečenú nájomnú zmluvu na pozemky.

V roku 1978 postup futbalového družstva seniorov do divízie. V Majstrovstvách kraja hrali futbalisti MDŽ-tky do ročníka 1977-1978. Vtedy postúpili do Divizie ( v tom čase to bola vlastne II. SNL a tretia najvyššia futbalová sťaž v ČSSR), kde hráli: D. Streda, ZŤS Petržalka, Matador, Trnávka, Spoje , Júr, Štúrovo, Kablo „B“, Komárno a Senec. Káder družstva tvorili títo hráči : Kaláber, Gubančok, Juračka, Prihel, Beník, Horvath, Valušiak, M. Špaček, Keller, Satina, Príkler, Hambálek, Bohunský, F. Špaček , Trénerom bol pán Ladislav Rehárik, vedúci družstva bol pán Jozef Fartel. V roku 1981 družstvo starších dorastencov pod vedením trénera Alexandra Grelnetha postúpilo do II. Dorasteneckej ligy 1979 zostup družstva seniorov z divízie Po ročnom účinkovaní v Divízii zostúpili do súťaže Majstrovstiev kraja kde účinkovali so striedavými úspechmi do ročníka 1982-1983, kedy zostúpili do I. „A“ trieda Majstrovstiev okresu. 1987 postup družstva seniorov do majstrovstiev kraja V ročníku 1986-1987 opäť postúpili do MK a to bez jedinej prehry, počas celej súťaže. Do I. „A“ triedy zostúpili v ročníku 1989-1990, ale po roku sa do Majstrovstiev kraja vrátili. V tejto súťaži účinkovali až do roku 1994.

V dôsledku odchodu najlepších hráčov do iných klubov a nedostatočným dopĺňaním kádra sa im nedarilo stabilizovať družstvo a tak sa to prejavilo v hernom prejave ale aj vo výsledkoch, keď sa nedokázali umiestniť v hornej polovici tabuľky. Káder družstva tvorili títo hráči: Fatul ml, Ťavoda, F. Špaček, Kreppel, Skyva, Gubančok, Račko, Marko Šlahor, Pinček, Kukumberg, Leginus, Kusalík, Martiš, Špacír, Peller, Šnebar. Predsedom oddielu bol pán Ľudovit Halaling, tajomníkom oddielu bol pán Otto Kremmer a trénerom družstva bol pán Ladislav Rehárik. V rokoch 1995 – 2000 prebiehala pri seniorskom mužstve postupne generačná výmena, keď boli postupne do mužstva zapracovaní odchovanci FK. 2001 futbalový klub ukončil svoju činnosť a dňom 31. 12. 2001 vystúpil z SC BCT Bratislava.

25. 1. 2002 vznikol samostatný futbalový klub BCT Bratislava V sezóne 2001 – 2002 sa nám po dlhom úsili podarilo postupiť do 4.ligy. Káder mužstva tvorili títo hráči: Snehota, Václav, Jurčo, Kreppel, hošek, Sivák, Skyva, Řepka, Doležal, Valík, Nemčák, Markó, Tomkuliak, Kusalík, Antošík, Havlík, Antálek, Morocz, Turček, Rybár, Rakický, Šrubár, Gubov. Prezidentom klubu bol p.Otto Kremmer, tajomník FK p. Martin Bokroš, trénermi boli p. Martin Bokroš a p.Miroslav Kusalík. V sezónach 2002-2003 až 2006-2007 mužstvo postupne pod vedením trénerov p. Fábera,Talajku as Jurča pôsobilo v 4.lige so striedajúcimi úspechmi, až napokon doplatilo na veľký odliv opôr do zahraničia a v sezóne 2006-2007 vypadlo do 5.ligy. V tejto pôsobilo až do sezóny 2010-2011, keď sa mu po dlhoročnej snahe podarilo opätovne vrátiť naším farbám 4.ligu. Káder mužstva tvorili týto hráči: Kijac, Trnovský, Pokorný, Homoľa, Nemčák, Božoň, Scherhaufer, Lovecký, Michalides, Slávik, Bachor, Lučenič, Magdolen, Valík, Juházy, Verdun, Dvořák, Iľaščík, Danter, Salay. Prezidentom klubu bol Otto Kremmer, tajomník FK Martin Bokroš, trénerom p.Peter Kreppel.

2003 vznikli tri ďalšie družstvá mládeže ml. žiaci a dve družstva prípravky. 2004 klub mal už šesť družstiev mládeže v majstrovských súťažiach st. dorast, ml. dorast III.liga ,st. žiaci , ml. žiaci a dve družstva prípraviek. 2005 klub musel bojovať o svoje zachovanie, nakoľko magistrát hl. mesta Bratislavy upozornil , že by mali byť pozemky pod areálom predane a využívane na komerčné účely. Členovia klubu zorganizovali protestné zhromaždenia na zachovanie športovísk. Zhromaždení sa zúčastnili bratislavské futbalové kluby, známe osobnosti verejného a športového života. V roku 2005 sme v klube mali 3 prípravky a jednu pred -prípravku. A družstvo prípravky postúpilo do najvyššej súťaže prípraviek. 2007 klub si pripomenul 85. výročie vzniku klubu, v majstrovských súťažiach už bolo zaradených 10. družstiev Cieľom futbalového klubu bolo predovšetkým zveľadiť svoj športový stánok a tak vytvoriť vhodné podmienky predovšetkým na prácu s mládežou a výkonnostný rast všetkých družstiev.

2010 družstvo A – prípravky pod vedením trénera Milana Hudeca a vedúceho družstva Miroslava Petriľáka sa stali majstrami Slovenska vo futsale. Družstvo Starších žiakov postúpilo pod vedením trénera Jaroslava Macáka do II. žiackej ligy. Mladší žiaci sa stali víťazmi kategórie / MZM / Bratislava mesto pod vedením trénera Miroslava Petriľáka a vedúceho mužstva Ing. Ernesta Angermayera. 2011-12 v majstrovských súťažiach hrali 2 družstva prípraviek a jedno družstvo predprípravky, mladší žiaci B ,mladší žiaci A, starší žiaci, starší dorast , seniori a pravidelne sa stretáva aj mužstvo starých pánov. Predprípravka Prípravka B /PMB2/ Prípravka A /PMA2/ Mladší žiaci II.regionálna liga /MZRL/ Starší žiaci II.regionálna liga /SZRL/ Starší dorast IV.liga Seniory /S4A/ Futbalový klub FK BCT v skromných podmienkach a bez akejkoľvek podpory zo strany orgánov štátnej a regionálnej samosprávy už 10 rokov realizuje projekt „Športom proti drogám a kriminalite mládeže“. Tento projekt má za cieľ priviesť deti a mládež na športoviská ,aby pravidelne športovali. Športovanie detí a mládeže považujeme za cieľ svojej činnosti už niekoľko desaťročí. V našom klube športuje veľa detí predovšetkým zo sociálne slabších rodín. Za najdôležitejšie však považujeme to, že deti, ktoré pravidelne športujú nemajú priestor na aktivity, ktoré by ich mohli priviesť do nežiaducej spoločnosti, v ktorej by mohli prísť do kontaktu s drogou a kriminalitou mládeže.

Dnes, keď oslavuje FK BCT 90 rokov svojho trvania , sa chceme poďakovať tým, čo sa podieľali na úspešnej reprezentácii v našich klubových farbách. Ďakujeme všetkým trénerom a funkcionárom, sponzorom a rodičom, ktorí sa pričinili o to, že náš futbalový klub prežil aj v týchto nežičlivých časoch pre futbal a šport vôbec. Osobitne poďakovanie patrí dnes už nebohému pánovi Ľudovítovi Halalingovi, ktorý aj vo vysokom veku viedol klub v najťažších rokoch jeho existencie a výrazne sa pričinil o to, že klub ešte existuje. Z vďaky mu bola odhalená pamätná tabula v priestoroch klubu a na jeho počesť sa každý rok organizuje Medzinárodný futbalový turnaj prípraviek.

Spracovali: Otto Kremmer, Miroslav Petriľák