Informácie pre hráčov a rodičov

Veveričia rodina - hráči, rodičia, tréneri a funkcionári sa riadia podľa “Kódexu a hodnôt NŠK 1922 Bratislava”. Tento dokument zahŕňa všetky informácie, ktoré sú potrebné pre všetkých členov komunity:

KÓDEX A HODNOTY NŠK 1922 BRATISLAVA: https://creativehubsk.fra1.digitaloceanspaces.com/futbality/1708441392720-Kódex veveričiek.pdf


Hráčske poplatky
Cena hráčskych poplatkov v NŠK 1922 Bratislava: 45€ mesačne
Hráčske poplatky sa uhrádzajú celoročne po dobu 12 mesiacov

NŠK 1922 Bratislava využíva na úhrady hráčskych poplatkov systém Paysy. Úhrady a informácie o platbách nájdete vo svojom konte po prihlásení do svojho účtu, ktorý Vám bol vytvorený na Váš e-mail. 
Prihlásenie do systému Paysy: https://paysy.sk/

Súrodenci:

V prípade, že máte v klube súrodencov, za druhé dieťa platíte polovicu z 45€ t.j. 20€

Upozornenie:

Hráčske poplatky sa uhrádzajú celoročne po dobu 12 mesiacov aj vtedy, ak sa hráč nezúčastňuje na tréningovom procese z dôvodu dovoleniek alebo iných rekreačných pobytov. 

Zdôvodnenie: Prevádzka klubu a areálu je celoročnou záležitosťou, ktorú nie je možné prerušiť. Vzhľadom na to, aby bol areál - trávniky, plochy a budovy udržiavané aj počas dovoleniek jednotlivcov, je nutné uhrádzať tieto hráčske poplatky mesačne. Tréningová činnosť bude prerušovaná len na minimálne časové obdobia - 1 - 2 týždňe po uplynutí jesennej / jarnej časti sezóny z organizačných dôvodov.  
 

Výnimky z platieb hráčskych poplatkov: 
- Dlhodobé zranenie hráča nad 2 mesiace
- Odpustenie alebo zníženie hráčskych poplatkov odsúhlasené výborom NŠK z dôvodu pandemických opatrení a podobne.

 

Klubové oblečenie
Každý hráč je povinný disponovať minimálne nasledovným vybavením:
- Dres značky ERIMA - model RETRO - červený s krátkym rukávom s potlačou a menom
- Trenky značky ERIMA - model RETRO
- Štucne NŠK 1922 Bratislava - červené
- Tréningové bavlnené tričko NŠK - červené
- Tréningové trenky - čierne
- Štucne NŠK 1922 Bratislava - biele
- Tréningová mikina ERIMA SIX WINGS
- Tréningové tepláky ERIMA SIX WINGS
- Šuštiak ERIMA SIX WINGS

Sadu zápasového dresu a základný balík vybavenia objednáte tu: 
Kristián Šlahor
+421 911 742 091
slahor@nsk1922.sk

 

Klubové oblečenie si môžete zaobstarať na stránke nášho partnera spoločnosti Demišport: 
https://www.demisport.eu/nsk-1922/

Ochrana osobných údajov hráčov NŠK 1922 Bratislava

Klub uchováva kontaktné údaje rodičov (email, tel.číslo) napr. pre prípad zranenia hráčov, ročník narodenia kvôli príslušnosti do družstiev podľa vekových kategórií. Fotografie hráčov a hráčok sú zverejňované v rámci propagácie klubu NŠK 1922 Bratislava.


V prípade Vášho nesúhlasu s vyššie uvedeným nás kontaktujte na adrese:kontakt@nsk1922.sk. 

 

Zodpovednosť za zdravotný stav a zranenia

Hráči Novomestského športového klubu 1922 Bratislava vykonávajú svoju športovú činnosť ako amatéri a športujúca mládež na vlastnú zodpovednosť alebo na zodpovednosť zákonného zástupcu. Za zranenia počas tréningového procesu alebo zápasov klub taktiež nenesie zodpovednosť.

 

Zodpovednosť za straty osobných vecí
Prosíme Vás, ak je to možné, aby deti nenosili pri sebe drahé a cenné veci (mobily, tablety, peniaze, a pod. ), ktorých ochranu, nie je v možnostiach klubu zabezpečiť najmä preto, že v areáli sa nepretržite pohybuje veľa osôb. Za stratu týchto predmetov preto klub nebude niesť zodpovednosť.